Välkommen till Baltazar Norrmalm

Kommande visningar

- Fredag 21 februari 9.45
- Onsdag 25 mars 9.45
- Fredag 24 april 9.45
- Onsdag 27 maj 9.45

Om oss

Vår förskola ligger på Döbelnsgatan 91 i stora, trevliga och ljusa lokaler. Här går 60 barn uppdelade på fyra avdelningar.

Öppettider

Verksamheten är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Förskolan ska finnas där för barnen oavsett om föräldrarna arbetar tidigt eller sent.