Välkommen till Baltazar Norrmalm

Kommande visning

- Onsdag 15 september 9.30 (fulltalig)
- Fredag 15 oktober 9.30
- Onsdag 24 november 9.30
- Fredag 14 januari 9.30
Klicka och läs mer om hur du anmäler dig.

Om oss

Baltazar Förskolor Norrmalm, en Reggio Emilia inspirerad förskola med 60 barn uppdelat på 4 avdelningar.

Öppettider

Verksamheten är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Förskolan ska finnas där för barnen oavsett om föräldrarna arbetar tidigt eller sent.