Om Baltazar Norrmalm

Baltazar Förskolor Norrmalm en Reggio Emilia inspirerad förskola med 60 barn uppdelat på 4 avdelningar.

Inriktning och profil

Vår förskola inspireras av Reggio Emilia filosofien som bygger på tron på varje människas möjligheter, det kompetenta barnet och där vi ger barnen olika verktyg för att undersöka, utforska och uttrycka sig genom de hundra språken så som drama, sång, dans, skapande, lek och konstruktion.                    
Vi lägger stor vikt på vår utomhuspedagogik, vilket innebär att vi leker och undervisar mycket utomhus. Alla grupper är ute varje dag och vi rör oss i park, skog, stad och kulturella miljöer. Samt har två heldagsutflykter för de äldsta grupperna varje vecka.

På varje avdelning arbetar engagerade och välutbildade förskollärare och barnskötare samt en ledning som arbetar för att vår gemensamma syn på det rika och kompetenta barnet ska genomsyra undervisningen och pedagogerna arbetar för att nå de uppsatta målen i läroplanen Lpfö-18. 
I vår verkstad arbetar vår ateljerista tre gånger per vecka med att främja det lustfyllda skapandet genom lek och kreativitet samt underlätta för att uppmuntra till individens eget upptäckande, utforskande, experimenterande och forskande. 

Innemiljö

Vår inomhusmiljö är Reggio Emilia-inspirerad och materialet är anpassat efter barnens intresse och förmåga. Pedagogernas professionella arbetssätt ger barnen en utforskande och stimulerande miljö. Vår miljö är föränderlig som lockar, utmanar, väcker förundran och nyfikenhet samt uppmuntrar till kommunikation.

Vi arbetar temainriktat och utgår från barnens intressen, frågor och funderingar. Alla barn ska varje dag känna sig sedda, hörda och bekräftade samt veta att de är viktiga för gruppen. Vi sätter fokus på barns lek och utforskande och vi vill att barnens lek och intressen ska styra undervisningens innehåll. Vi eftersträvar att alla barn ska få ta aktiv del av olika kulturella upplevelser under sin förskoletid och vi använder det stora utbudet av bibliotek och teatrar i vår omgivning.

Samverkan med vårdnadshavarna

Genom ett nära samarbete med vårdnadshavarna ges delaktighet och inflytande. Tillsammans skapar vi en förskola för våra barn med hög kvalité och härlig gemenskap. Som vårdnadshavare har du full insyn i verksamheten genom vår smidiga förskoleapp Tyra och kommunicerar enkelt med oss både digitalt och genom vårt dagliga möte.

Kost och måltider

Vi har ett eget mottagningskök där vårt köksbiträde tar emot maten från vår cateringfirma samt förbereder ett näringsrikt mellanmål. Vår lunch levereras av Greating catering och här kan du läsa om dem: https://greating.se

  • Inspireras utav Reggio Emilia filosofien
  • Skapande verkstad med konstnärlig ateljerista
  • Stabila och trygga arbetslag med hög andel förskollärare 
  • Egen gård samt närhet till skog, parklekar och stadens kulturella miljöer