En dag på Baltazar Förskolor Norrmalm

Vi följer Stockholm stads riktlinjer vad gäller öppettider, 6.30–18.30. Inom ramarna för det är det föräldrarnas behov som styr.

7.30 Förskolan öppnar, frukost serveras för de barn som har behov.
8.00 Pedagogerna tar emot barnen på vår innegård.
9.15 Barn och pedagoger går iväg till skog/parklek för att utforska vårt närområde alternativt är vi kvar på gården. Avdelningen Uppfinnarna med barn mellan 3–4 år samt Forskarna med barn mellan 4-6 år går iväg på heldagsutflykter 1-2 dagar i veckan.
9.45 Vi äter frukt tillsammans.
Från 10.50 Samling
Från 11.10 Lunch serveras.
Från 11.45 Sovstund/högläsning för de yngre barnen.
Från 12.10 Vila/högläsning för de äldre barnen.
Lek/skapande/temaarbete
Från 14.00 Mellanmål serveras.
Lek/skapande/temaarbete/utevistelse.
16.30 De barn som är kvar har en gemensam fruktstund tillsammans.
17.30 Förskolan stänger.