Öppettider och köregler

Öppettider
Förskolans verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Förskolan ska finnas där för barnen oavsett om föräldrarna arbetar tidiga morgnar eller sena eftermiddagar och vi följer därför kommunens riktlinjer för öppettider; helgfria vardagar 6.30–18.30.
I ”Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad” kan du läsa utförligt om hur det fungerar med öppettiderna, exempelvis att förskolan ska hållas öppen alla helgfria vardagar utom jul-, nyårs- och midsommarafton, samt vilken pedagogisk omsorg förskolan förväntas erbjuda.

Köregler
Förskolan är ansluten till den kommunala kön och följer de regler som följer därav avseende bl.a. erbjudande av plats, uppsägning mm. Vi följer även kommunens regler för avgifter.
Här nere finns en länk till ”Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg”. Där står vad som gäller när det kommer till köreglerna.
Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad
Vi erbjuder inskolning under hela året i mån av plats. Varmt välkommen med er ansökan till våra förskolor via Min Barnomsorg Anmäl här

Avgifter
Du kan läsa om förskolans avgifter på Stockholm Stads webbplats.

Visning
Är du vårdnadshavare och vill välja förskola till ditt barn? Välkommen på visning till oss på förskolan Baltazar Norrmalm, kontakta rektor Pernilla Löf pernilla.lof@tivoliforskolor.se för att anmäla intresse för kommande visning.

Kommande visningar
• Måndag 27 maj kl 9.30

Anmäl via mejl om du vill komma på visning.