Rutiner

Sjukdom och rutiner kring detta
Om personalen på förskolan bedömer att ditt barn är sjukt under förskolevistelsen underrättas ni som ansvariga vårdnadshavare så att ni får möjlighet att ordna hämtning av barnet. Dessutom ger det er möjlighet att planera för morgondagen. Det är alltid barnets allmäntillstånd som avgör om barnet ska vistas på förskolan. Barnet måste vara så bra att det kan delta i alla aktiviteter som förekommer, både inne och utomhus på förskolan. Detta för att barnet ska tillgodogöra sig vistelsen på förskolan så bra som möjligt och för barngruppens bästa. Tänk på att intrycken och tempot på förskolan är ett annat än hemma

Magsjuka: (diarré och kräkningar) barnet ska vara hemma 48 timmar efter sista uppvisade symtom, börjat äta vanlig kost igen och för barnet ha en normal avföring (ca 2 dygn efter uppvisade symtom). Magsjuka är mycket smittsamt så det är därför lämpligt att även syskon hålls hemma då de sannolikt redan ärsmittade.

Ögoninfektion: är mycket smittsamt speciellt för små barn. Barnet får inte vistas på förskolan under tiden det ”kladdar” från ögonen. Om man inte ser en förbättring efter fem dagar kontaktaläkare.

Feber: barnet ska vara feberfri en dag innan det återkommer tillförskolan.

Förkylning: smittar mest när den precis brutit ut. Barnet ska vara hemma tills det är utan feber och allmäntillståndet är bra. Detta för att orka med förskolans aktiviteter.

Impetigo: (svinkoppor) barnet ska vara hemma till kopporna slutat ”kladda”. Tvätta med tvål och vatten, använd vid behov Microcid salva. (receptfritt på Apoteket)

Mask-/huvudlöss: behandla enligt apoteketsanvisningar.

När barnet behandlas med antibiotika/penicillin skall det vara hemma i minst två dygn. Vi på förskolan ger inte barnen någon medicin annat än livsuppehållande mediciner och då endast efter utbildning av föräldrar alternativt sjukvårdspersonal. Efter en infektion är barnet mer mottaglig för nya infektioner. Ha därför inte för bråttom tillbaka till förskolan. Vid svalg-/näsprov eller liknande odlingar ska barnet vara hemma tills provresultatet är klart (t.ex. streptokocker). 

Tänk på: Om jag låter mitt barn stanna hemma vid sjukdom så blir inte ditt barn sjuk och låter du ditt barn stanna hemma vid sjukdom så blir inte mitt barn sjuk = friska barn och frisk personal. Om jag tar mitt ansvar och du tar ditt så gagnar det våra barn.