Klagomålshantering

Vi vill veta vad du tycker 
Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i Baltazar Förskolors verksamheter. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten. Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra. 

Kontakta rektor Pernilla Löf när det gäller klagomål, beröm samt idéer kring Baltazar förskolor Norrmalm via mail rektor@baltazanorr.se eller mobil 070-769 32 26.

I andra hand tar ni kontakt med huvudman Anders Grahn, anders.grahn@tivoliforskolor.se 

I sista hand vänder ni er till utbildningsförvaltningen 08-50833000.

Synpunkter och klagomål via Stockholmstads webben 

Du kan även skicka in klagomål, beröm och idéer kring förskola och skola via http://www.stockholm.se
Självklart får du skicka in synpunkter anonymt. Om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress, kommer Stockholms stad att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand. 

Du kan även kontakta Kontaktcentrum och diskutera ditt ärende innan du bestämmer dig för att lämna in ett klagomål till oss på Baltazar Förskolor. Alla klagomål framförs till oss som ansvariga för verksamheten, så att vi får möjlighet att framföra vår syn på synpunkterna/klagomålen.