Klagomålshantering

Rutin för att ta emot och utreda klagomål

Pedagoger
I första hand vänder ni er till pedagogerna med hjälp av samtal eller telefonsamtal eller om man vill lägga ett brev anonymt i vår röda brevlåda i hallen.
Spanarna 0730-22 58 82   
Upptäckarna 0761-05 54 56                                     
Uppfinnarna 0761-02 85 87
Forskarna 0736-50 60 90

Rektor
Nästa steg vänder ni er till Rektor Pernilla Löf genom att boka ett möte, ta kontakt via mail eller telefon.
Pernilla Löf  0707-69 32 26
rektor@baltazarsoder.se

Regionchef
Nästa steg vänder ni er till Regionchef Susanne Eriksson, det gör ni via mail eller telefon.
Susanne Eriksson 0707-62 92 86
susanne.eriksson@tivoliforskolor.se

Huvudman
Nästa steg är att vända sig till huvudmannen, det gör ni via mail
huvudmannen@tivoliforskolor.se

Utbildningsförvaltningen
Sista steg är att kontakta utbildningsförvaltningen telefonnummer: 08-508 330 00