Välkommen till Baltazar Norrmalm

Vår förskola ligger på Döbelnsgatan 91 i stora, trevliga och ljusa lokaler. Här går 60 barn uppdelade på fyra avdelningar. Vi strävar efter åldersindelade barngrupper för att lyfta fram och möta barnen i deras olika utvecklingsfaser.

På varje avdelning arbetar engagerade och välutbildade förskollärare och barnskötare samt en ledning som arbetar för att vår gemensamma syn på det rika och kompetenta barnet ska genomsyra verksamheten.

I vår verkstad arbetar vår ateljerista tre gånger per vecka med att främja det lustfyllda skapandet genom lek och kreativitet samt underlätta för att uppmuntra till individens eget upptäckande, utforskande, experimenterande och forskande.